Niels Erik Wille


Publications and other works

(To print)

The list includes some works that are not published in the normal sense, but submitted in the finished form to the primary audience, typically the organisation that requested the research or consultancy to be carried out. They are available to anyone interested.

Click on the headings to get to the relevant section! Click on To Contents to get to the Contents list.

Contents

A. Books, articles, papers, reports etc. (156)

 1. Mixed Subjects (2)
 2. Language and Verbal Communication (32)
 3. Media and Professional Communication (30)
 4. Literature: Fiction and Poetry (14)
 5. Education and Educational Planning (7)
 6. Libraries and Library Related Information Systems (36)
 7. Copyright. Public Lending Right. Legal Deposit (19)
 8. Organization and management (13)

B. Translations of Non Fiction (4)

C. Translations of Fiction (12)

D. Discography - Songs (18 : 47 songs)A. Books, articles, papers, reports etc.

Back to Index of Contents   1. Mixed Subjects

 1. Articles in Henning Harmer og Thomas Jørgensen (ed.): Gyldendals Litteraturleksikon 1 - 4. Kbh. 1974. [Encyclopedia of Literature and Literary Studies. Author to among others the following articles: "Gestaltpsykologi." (Gestalt Psychology); "Idealisme." (Idealism); "Introspektion." (Introspection); "Kommunikation." (Communication); "Litteratursociologi." (Sociology of Literature); "Materialisme." (Materialism); "Pantheisme." (Pantheism); "Pragmatik." (Pragmatics); "Semantik." (Semantics); "Semiologi." (Semitotics/Semiology); "Sprogpsykologi." (Psychology of Language); "Syntaks." (Grammar/Syntax); "Triviallitteratur." (Popular Literature);]

 2. Articles in Jens Bjerg (ed.): Gads Psykologileksikon [Encyclopedia of Psychology]. København: Gads Forlag. 2004. 2nd ed. 2007. 3rd ed. 2010

 3. Contributions to Søren Kolstrup, Gunhild Agger, Per Jauert & Kim Schrøder (eds.) Medie- og Kommunikationsleksikon. København: Samfundslitteratur. 2009. 2nd ed. 2011. 3rd ed. 2013.


Back to Index of Contents   2. Language and Verbal Communication

 1. Algebraisk grammatik, med særligt henblik på beskrivelse af genstandshelheder. Institut for Nordisk Filologi, Kbh. 1968. 9 pp. [Stenc.]
     [Attempt to analyse Danish noun phrases using list structures, inspired by the programming language LISP.]

 2. Om begreberne 'Competence' og 'Performance' i psykologi, lingvistik og beslægtede fag. Kbh. [1968]. 13 pp.
     ["On the concepts 'Competence' and 'Performance' in psychology, linguistics and related subjects." Paper read to a cross disciplinary seminar under Nordisk Sommeruniversitet (Nordic Summer University). Stenc.]

 3. (With Erik Hansen): Responsum om anvendelse af "Det er latterligt ..." Kbh. 1970. 6 pp. + 9 pp. bilag.
     [Lingustic analysis of the phrase 'It is ridiculous ...', prepared for the lawyer of the defendant in a civil court case. Manus.]

 4. Om definition og definitioner. Institut for Nordisk Filologi, Kbh. 1970. 10 pp.
     [On Definition and Definitions. Stenc. teaching material.]

 5. Familie og slægt. Institut for Nordisk Filologi, Kbh. 1970. 11 pp.
     ["Family and Kin". The semantics and Pragmatics of Danish kinship terms. Stenc. teaching material.]

 6. "Begrebet normalsprog. En sprogfilosofisk analyse." I: NyS. Nydanske Studier & Almen Kommunikationsteori. Nr. 1. 1970. Reprinted in part in: Lindegaard Hjorth m.fl. (red.): Direktiv og Debat. Gyldendal, Kbh. 1973.
     ["The concept of 'normal language' - a metalinguistic analysis."]

 7. (With Peter Harms Larsen): "Introduktion til Pragmatik og Pragmatisk Analyse." I: NyS. Nydanske Studier og Almen Kommunikationsteori. Nr. 2, 1970. pp. 41 - 108. Extensive bibliography. Reprinted in NyS, nr. 9, 1978. pp. 78 - 106. Without the bibliography.
     ["Introduction to Pragmatics and Pragmatic Analysis of Non Fiction Texts and Everyday Language." This was the paper that introduced Pragmatics and what was later to be called Discourse Analysis (Analysis of Language Use) in Denmark.]

 8. (With Mogens Løj): "Om faget Dansk" I: Kritik, nr. 13. 1970. pp. 120 - 135.
     [Contribution to an ongoing debate on the relationship between literary studies and language studies in Danish as a teaching and research subject.

 9. En måned med BT og Ekstrabladet. Radioforedrag, 1970.
      ["A Month with BT and Ekstrabladet." Radio presentation of a critical investigation of two Danish tabloid papers.]

 10. "Kære Beate ... Om postkort, festtelegrammer o.lign." I: Selvsyn, 12. årg. nr 1. Gyldendal, Kbh. 1971. pp. 52 - 59.
     ["Dear Beate ... on post cards, greetings telegrams etc." A "pragmatic analysis" of some text genres.]

 11. (With Peter Harms Larsen og Mogens Løj): "Vejledende litteraturliste til nye sprogvidenskabelige teorier, synspunkter og metoder." I: Meddelelser fra Dansklærerforeningen, 1971, nr. 1. pp.80 - 87.
     [Selective bibliography on new linguistic theories, view points and methods.]

 12. "Sprog- og tekstteoretiske indfaldsvinkler ved studiet af massekommunikation." In: Statens Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Forskningsråds symposium 10.-11.aug.1971 på Den Internationale Højskole i Helsingør om massekommunikationsforskning. Kbh. 1971. Pp.19 - 45.
     ["Linguistic and Textual Approaches to the Study of Mass Communication."]

 13. "Avisernes klichesprog." In: Ny Politik, 1.årg. nr.12, 1972. Reprinted in Hans Veirup et al.: Det sproglige seviceeftersyn. Institut for Presseforskning/Danmarks Journalisthøjskole, Århus. 1976. Pp.99 - 103.
     ["The stereotyped language of newpapers."]

 14. "Industriferie. Vejledning i læsning af rejsebureaureklamer." In: Selvsyn, 15.årg. nr.2, 1974. pp.73 - 78.
     ["Industrial Holidays. An approach to reading travel bureau advertisements."]

 15. "Vores krav er rimelige og retfærdige, og vi vil se resultater nu, ellers ... Noter om forhandlingssituationens retorik og pragmatik." In: Klaus Kjøller (ed.): Replik til replik. Analyser af sprogbrug III. Borgen, Kbh. 1976. pp.85 - 115. With bibliography.
     ["Our demands are fair and just, and we want results now , or ...  Notes on the rhetorics and pragmatics of negotiations."]

 16. Noter til sprogvidenskab I - II. Kbh. 1977. 24 pp.
     ["Notes on Lingustics." Stenc. teaching material for a course in linguistics for library school students.]

 17. "Ansatser til en marxistisk pragmatik? John Mortensen: Kritik af pragmatikken." I: Symposium. Tidsskrift for Filosofi. 3/78. Odense, 1978. pp.65 - 69.
     [Review of a book on pragmatics with Marxian aspirations.]

 18. "En væsentlig og velkommen bog, men ... " I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift, 26.årg. nr.9, 1978. pp.455 - 56.
      ["A relevant and welcome book, but ..." Review of Frans Gregersen og Jesper Hermann: Gennem sproget. En undersøgelse af sprogbrug i samfundet. Gyldendals Sprogbibliotek, Kbh. 1978]

 19. "Pragmatik og Lingvistik. En videnskabshistorisk skitse." I: NyS. Nydanske Studier & Almen Kommunikationsteori. Nr. 9, 1978. pp.7 - 77. With extensive bibliography.
     ["Pragmatics and Linguistics. A short history of the field."]

 20. "Opgøret med strukturalismen i sprogvidenskaben." I: Philosophia. Tidsskrift for Filosofi. 8.årg. nr. 1 - 3. Århus, 1979. Pp.136 - 143.
     ["The Revolt against Structuralism in Linguistics."]

 21. "Læsbarhed og indexeringssprog." I: SAML 6, 1980. [To Henning Spang-Hansen on his 60th birthday.] Pp. 71 - 77. ["Readability and Indexing Languages."]

 22. Retslig argumentation og logisk gyldighed. Problemer i analysen af praktisk argumentation illustreret ved en tyveridom. Roskilde Universitetscenter, 1981. 36 pp. + 5 pp. bilag.
     ["Legal arguments and logical validity. Problems in the analysis of practical argumentation, illustrated with a legal theft case." Paper presented at a research seminar in Odense, 26.-28 marts 1980.]

 23. Kommunikation. 1.del. Modeller og bregreber. Roskilde Universitetscenter, 1981. 2. printing 1982. 47 pp.
     ["Communication. Part 1. Models and Concepts." The first part of three planned. Part 2 was to be called "Signs and Acts" and Part 3 "History of Communication.". With extensive bibliography.]

 24. "Praktisk argumentation og logisk gyldighed." I: Rørbech & Skyum-Nielsen (red.): Retorisk Festskrift. 22 artikler til professor, dr.phil. Jørgens Fafner på 60 års dagen 4. januar 1985. DAFOLO Forlag, Fredrikshavn. 1985. Pp. 216 - 232.
     ["Practical Arguments and Logical Validity."]

 25. (With Mogens Løj): "Kan vi undvære passiv? eller: - Kan passiv virkelig undværes?" En undersøgelse af passivformernes grammatik, stilistik og pragmatik."I: NyS Nydanske Studier & Almen Kommunikationsteori. Nr. 15. 1985. pp.5 - 42.
     ["Can we do without the passive voice. An investigation into the grammar, stilistics and pragmatics of expressions in passive form."]

 26. (With Leif Becker Jensen): Skriv bedre. Grundmateriale til kurser i moderne skriftlig kommunikation. Den Kommunale Højskole, Grenå. Marts 1988. 54 pp.
     ["Better Writing. Material for Courses in Modern Written Communication." The material consists of examples, exercises and short theoretical presentations. It was compiled from a series of extramural courses that I have given since 1967, alone or with others. The main contributors apart from myself and Leif Becker Jensen have been Peter Harms Larsen, Lars Trudsø, and Erik Hansen.]

 27. (With Peter Harms Larsen): "De to musketerer - tyve år efter. Om Pragmatik og Pragmatisk Analyse, med to illustrerende cases: Fiktion og faktion." I: Forskningsprofiler. Udgivet af Selskab for Nordisk Filologi. Gyldendal, Kbh. 1989. pp.158 - 192.
     ["The Two Musketeers - Twenty Years Later. On Pragmatics and Pragmatic Analysis, with two Illustrations: Fiction and Faction." My case concerned the analysis of the dialogue forms of classical Text Adventures. ]

 28. "Stik mig lige en kogebog i faglig formidling." Temanummer om faglig og formidling - gennemslagskraft i medier og undervisning. Jord og Viden Årg. 142, nr. 4. 20.2.1997. pp. 22 - 24.
     [On guidelines on style and language in professional communication and their grounding (or lack of it) in research.]

 29. "Det Gode Sprog. Nogle tanker om det forskningsmæssige grundlag for rådgivning om sproget i faglig formidling." I: Lars Heltoft og Carol Henriksen (red.): Den analytiske gejst. Festskrift til Uwe Geist på 60-årsdagen. Roskilde : Roskilde Universitetscenter. 2001. S. 259 - 271.
     [Further comments on guidelines on style and language in professional communication and their grounding (or lack of it) in research.]

 30. Fra Tegn til Tekst. En indføring i teorier om sproglig kommunikation. København: Samfundslitteratur. 2007. 448 s.
      [From Sign to Text. An introduction to theories of verbal communication.]

 31. "Sprogfilosofi." I: Linda Svenstrup Munk, Karen Risager og Niels Erik Wille: Den Sproglige Verden. Sprogsociologi. Sprogpsykologi. Sprogfilosofi. Århus: Systime. 2008. S. 66-102. [Short introduction to philosophy of language. Textbook aimed at the Danish "gymnasium".]

 32. Dersom du, min Læser! ... Om sproghandlinger i fiktionsfortællinger - og andre tekster. [28 s. Presented at the "festseminar" for Lars Heltoft (60 years), 2. april 2009.]

 33. "Dersom Du, min Læser! ... Om sproghandlinger i fiktionsfortællinger - en sprogfilosofisk udfordring." Nys 40. Nydanske Sprogstudier.. 2011. S. 9-49. [Rev. vers of the previous.]


Back to Index of Contents   3. Media and Professional Communication

 1. Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm. Roskilde Universitetscenter, 16.dec.1979. 2 pp.
     [Lyrical report on a visit to the Natural History Museum of Stockholm.]

 2. (With Anker Brink Lund): "Medieuddannelsen på RUC." I: Referencen, 10.årg., nr.2, apr. 1980. pp.2 - 3.
     [Information about Communications Studies at Roskilde.]

 3. "Evnen til at formidle faglig viden." I: Job & Tekniker, 1.årg. nr.6, 9.sept.1980. pp.9n.
     [Information about Communication Studies at Roskilde.]

 4. (With Anker Brink Lund and Bruno Ingemann): Konflikt eller idyl. Information om arbejdsmiljø. Roskilde Universitetscenter, 1981. 18 pp.
     [Paper for the Nordic Conference on the Working Environment, Finland, 8 Sept.1981. Read at the conference by Bruno Ingemann.]

 5. "Kort som kommunikation. Brug og misbrug." In: Geografisk Orientering. 12.årg. nr.1, 1981. Pp.220 - 223.
     ["Maps as communication. Use and Abuse."]

 6. Litteratur om medier, kommunikation og faglig formidling. Roskilde Universitetscenter, 2. reviderede udgave, 1983. 42 pp. 3.reviderede udgave, 1987 (by Arne Thing Mortensen). 4.reviderede udgave, 1990 (by Robin Cheesman).
     [Selective, systematic subject bibliography on media, communication and "faglig formidling" (specialist communication).]
     [An updated, online-version i available: (in Danish).]

 7. "I hvidt og blåt." In: Hovedområdet, 13.årg. nr.2, 1983. pp.8 - 9. [Anmeldelse af Geologisk Museums udstilling "Hvad er salt i grunden?"] Reprinted in COMM.FORM. Nyt fra Kommunikationsuddannelsen. nr. 12, juni 1983. Pp.11 - 14. ]
     [Review of an exhibition on salt at the Geological Museum in Copenhagen.]

 8. Anmeldelse af Jan Krag Jacobsen. "At interviewe. En bog om at spørge meningsfuldt." I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 31.årg. nr. 2, marts 1983. pp.85 - 86.
     [Review article on a book on interviewing for communication and research.]

 9. "Portræt af Cyklistforbundet" In: Cyklister. Medlemsblad for Dansk Cyklistforbund 5-83. Oktober 1983. 43. årg. P. 12 - 16.
     [Analysis of brochures and posters from the Danish Bicyclists' Organization.]

 10. (With Anker Brink Lund): "Massemedier, massekultur og alkoholoplysning." In: Alkoholpolitik. Tidskrift för Nordisk Alkoholforskning. Helsinki. Vol. 1, 1984. Pp.96 - 104.
      ["Mass media, mass culture and information about alcohol." English summary.]

 11. "Analyse af statslige pjecer om ernæring." In: Jørgen Højmark Jensen et al. (ed.): Værsgo og spis. En bog om vilkår og mulighed for ernæringsoplysning i Danmark. Oplæg fra en arbejdsgruppe. Statens Levnedsmiddelinstitut, Kbh. 1985. Pp.44 - 63.
     [Analysis of a series of brochures on nutritient information.]

 12. "Informationsteknologi - en kort indføring." In: Chresten Kruchow et al. (ed.): Skolen i informationssamfundet. Udgivet af Danmarks Radio for Undervisningsministeriet. Kbh. 1985. pp.19 - 22.
     [On information technology in a learning environment.]

 13. "Kan narkotikaoplysning blive til reklame for stofferne?." In: Narkotikaoplysning i Norden. Strategier. Evaluering. Konkrete projekter. Rapport fra en nordisk konference om narkotika-information - med bidrag fra England og Vesttyskland. Udgivet af Nordisk Kontaktmandsudvalg for Narkotikaspørgsmål i samarbejde med Nordisk Ministerråd. 1986. Pp.11 - 16.
     [On the possible danger of anti-drug information functioning as "marketing" for the drugs.]

 14. (With Peter Bøgh Andersen): "Kommunikation og EDB. Om sprogbrugsanalysens relevans for analyse, udvikling og vurdering af edb-systemer." In: Mediekultur. Nr. 2, juni 1986. pp.45 - 69.
     ["The relevance of analysis of language use for the analysis, development and evaluation of computerbased information systems."]

 15. "Medieudviklingen med særligt henblik på bibliotekernes rolle som kultur- og informationsformidlere." In: Betænkning om Bibliotekerne i Informationssamfundet. Bilag. Kulturministeriet. København. Oktober 1997. Pp. 5 - 57.
     ["The ongoing development of the media with special regard to the consequences for the role of libraries in dissemination of culture and information."]

 16. Notat til DANDOK om on-demand-publicering og elektronisk publicering. Forskningsministeriet. Oktober 1994. 5 pp.
     [A proposal for a r&D project on "print-on-demand" and electronic publishing of research.]

 17. Digital Forskningspublicering. Beskrivelse og diskussion af 4 forsøgsprojekter og deres resultater. Forskningsministeriet. København. 1997. 34 pp.
     ["Digital publishing of research. Description and discussion of 4 test projects and their results." Electronic version. ]

 18. (With Jens Chr. Hauge): Notat om bestillingsudgivelser af smal skønlitteratur ("print on demand"). PLS Consult. København. Januar 1998. 34 pp.
     ["An investigation into the use of 'pint on demand' for fiction, poetry and belles lettres with a narrow audience." Carried out on behalf of the Ministry of Culture.]

 19. Web Page Design 2. HTML 4.0. Introduction and Reference. Roskilde Universitetscenter. Roskilde. Oktober 1998. 122 pp.
     [Electronic publication in PDF-format - to be printed on both sides of the paper.]

 20. "The Date of Creation of the First Text Adventure. An Exercise in Source Criticism." Roskilde Universitetscenter, 1999. 11 s. (Published in electronic form.)

 21. (With Hanne Dankert): "Constructing the Concept of the 'Interactive 3D Documentary' - Film, Drama, Narrative or Simulation." In: Lars Quortrup (ed.): Virtual Interaction: Interaction in Virtual Inhabited 3D Worlds. Springer. London. 2001. Pp. 345 - 370.

 22. (With Simon Heilesen): "Uddrag af bogen 'Design for WWW'." Design DK. Dansk Design Centers Tidsskrift. 4 : 2000. S. 56 - 79. [Extract of the following item.]

 23. (With Simon Heilesen): Design for WWW. Kbh.: Dansk Design Center. 2001. 96 s. [On functional communication and design that supports it. With text in Danish and English. Online version: <http://www.ddc.dk/webdesign/>]

 24. "Hvad er 'faglig formidling' - oprindelse og baggrund." In: Leslie Flemming and Bruno Ingemann (red.): Vinkler på Faglig Formidling. (Papirer om Faglig Formidling nr. 48/02) Roskilde: RUC/Kommunikation. 2002. S. 11 - 30.
     [What is "Faglig Formidling" ("specialist communication") - origins and background.]

 25. (With Simon Heilesen): "'Det farligste dyr i skoven'? - Faglig formidling i en folder på papir og på Nettet." In: Leslie Flemming and Bruno Ingemann (red.): Vinkler på Faglig Formidling. (Papirer om Faglig Formidling nr. 48/02) Roskilde: RUC/Kommunikation. 2002. S. 149 - 167.
     [The Most Dangerous Animal in the Woods? - Specalist communication in a paper folder and on the Internet.]

 26. "E-bogen - løfterig realitet eller lygtemand?" DF Revy. Dansk Forskningsbiblioteksforening. 2002.
     [The E-Book - a promising reality or a will-o'-the-wisp?]

 27. (With Hanne Dankert): "In the Mists of Prehistory. Scriptwriting for Interactive 3D Documentaries on the Nordic Bronze Age." In: Kim Halskov Madsen and Lars Quortrup (red.): Production Methods. Behind the Scenes of Virtual Inhabited 3D Worlds. London: Springer. 2003.

 28. "Faglig formidling som praksisfelt. Om begrebets oprindelse og baggrund." 2. udg., febr. 2003. I: Leslie Flemming og Bruno Ingemann (red.): Faglig Formidling - praksis og konsekvenser. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag. 2003. S. 131-149.
     [Communication of specialist knowledge to a lay audience. Origin and background of the concept "faglig formidling".]

 29. "Legibility of text meant to be read from a computer screen - a key factor in e-publishing." I: Morten Hertzum & Simon Heilesen (red.): Proceedings of the Third Danish Human-Computer Interaction Research Symposium.. (Datalogiske Skrifter) Roskilde: Roskilde Universitetscenter. 2003. s. 99-104.

 30. "Skriften på Skærmen - Computermedieret tekst og læselighed." I: Simon Heilesen (red.): Det digitale nærvær. Viden og design i nye medier. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag. 2004. S. 214-34.
     [Writing on the screen. Legibility of computer mediated text.]


Back to Index of Contents   4. Literature: Fiction and Poetry

 1. De frie vers og deres fremførelse som en forudsætning for modernismens poesi. Specialeopgave. 1966. 78 pp. + 5.pp. bilag.
     ["Free verse and their recitation as a building stone in modern poetry." An exercise in the use of structural linguistics, especially glossematics (Louis Hjelmslev), to analyse free verse texts and the style of recitation used by their authors, in order to develop a generalised theory of metrics. Master's Thesis. Manuscript.]

 2. "Det modernistiske digt og metrikken." In: Tale og Stemme, 1966, nr.2, pp.43-56. [Visual and auditive structures in modern poetry.]

 3. "It's all over now. Nogle betragtninger over en tekst af Bob Dylan." In: Studenterbladet, 12.årg. nr.1, sept. 1966. pp.8 - 9 og 17 - 18.
     ["It's all over now. Some reflections on a text by Bob Dylan."]

 4. "Introduktion til Science Fiction." In: Studenterbladet, 12. årg. nr. 4, dec. 1966. pp.18.
     [Short introduction to Science Fiction.]

 5. "På rejse ind i tiden og rummet." I: Aktuelt. 29. dec. 1967.
     ["Travelling into time and space." Newspaper article on Science Fiction.]

 6. "Kritik, pædagogik og videnskab." In: Poetik. Tidsskrift for Æstetik og Litteraturvidenskab, nr. I,1. sept. 1967. pp.8-16.
     ["Criticism, education and scientific research". On the study of literature.]

 7. "Formalisering af romanteori." I: Poetik. Tidsskrift for Æstetik og Litteraturvidenskab, nr. I,2. Dec. 1967. pp.36-54.
     [An exercise in formal description of narrative structures.]

 8. "Oversætterens forord" In: I.A.Richards: Litteraturkritikkens principper. På dansk ved Niels Erik Wille. Jørgen Paludans Forlag. Kbh. 1968. P. 10 - 13.
     ["Tranlators preface" to I.A.Richards: The principles of literary criticism.]

 9. "Trivialitet, værdi og forskning." In: Vindrosen, 15.årg., nr.6, 1968. pp.67-70.
     ["Triviality, values and research". On research in popular literature.]

 10. "Videnskabsfilosofi og litteraturforskning." In: Meddelelser fra Dansklærerforeningen, 1968, nr. 3. pp.202-213.
     ["Philosopy of science and literary research." With extensive bibliography]

 11. "Mellem filosofi og litteraturvidenskab." In: Poetik. Tidsskrift for Æstetik og Litteraturvidenskab, nr. I,4. Nov. 1968. Pp.39f.
     ["Between philosohy and literary studies." Part of a discussion on Knut Hanneborg: The Study of Literature.]

 12. "Fortællingens multidimensionelle univers. En studie i formalistisk litteraturteori." In: Gerlach-Nielsen, Hertel & Nøjgaard (red.): Romanproblemer. Teori og Analyse. Festskrift til Hans Sørensen. Odense Universitetsforlag. Odense. 1968. pp.65-78.
     ["The multidimensional universe of narratives."]

 13. "Folkebiblioteker - folkelæsning." In: Biblioteksdebat, 1969/ 70, nr. 3. Pp.10-12.
     ["Libraries for the people - literature of the people." On public libraries and popular literature.]

 14. "Itsi Bitsi. Versformer, rytme og sproglig stil i den tidlige danske rocklyrik." Reception. Tidsskrift for nordisk litteratur. Nr. 50, marts 2003. Pp. 35 - 38.
     [Itse Bitsi. Verse, rhythm and verbal style in early Danish poetical rock lyrics.]


Back to Index of Contents   5. Education and Educational Planning

 1. "Konference om pædagogiske grunduddannelser." I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift, 19.årg. nr,6, sept.1971. pp.398 - 403.
     [Report from a conference on Basic Studies for the teaching profession.]

 2. "Den filologisk-pædagogiske basisuddannelse i Roskilde." In: Kritik, nr.20, 1971. Pp.57 - 83.
     [The planning concepts behind the proposed Basic Studies programme in Humanities at Roskilde University.]

 3. "Menneskelig planlægning og planlægning af mennesker." In: Dansk Pædagogisk Tidsskrift, 20.årg. nr.6, sept.1972. pp.348 - 365.
     ["Human planning and planning of humans."On university centres, Basic Studies programmes and educational planning.]

 4. Studievejledning for Den Humanistiske Basisuddannelse. Udarbejdet af Studienævnet for Den Humanistiske Basisudannelse [af forskellige forfattere]. Roskilde Universitetscenter, Januar 1974. Forskellig paginering.
     [Guidelines for the Basic Studies in Humanities at Roskilde University. I was general editor as well as author of the following sections: "Den faglige afgrænsning af indholdet." (14 pp.). "Hovedtræk af studieorganisationen: Projektstudiet." (9. s). "Huset." (3 pp.). "Litteratur om projektstudier." (2 pp.). "Evalueringsformer og -regler. Litteratur om evaluering." (24 pp. + 2 pp.). "Fremmedsprog i basisuddannelsen." (6 pp.).]

 5. "3 dages konference om humanioras rolle i samfundet ..." In: Magisterbladet DM. 1979, nr. 11. pp.12 - 14.
     [Report from a conference on the role of Humanistic Studies in society.]

 6. Medieuddannelsen. Udarbejdet for Studienævnet for Kommunikationsuddannelsen af Niels Erik Wille. Roskilde Universitetscenter. Foreløbig udgave juni 1979. (40 s). 2.udgave marts 1980. (38 pp.) 3.udgave marts 1982. 4.udgave juni 1983.
     [Offical description of Communication Studies at Roskilde University.]

 7. (With Arne Thing Mortensen and Christina Palmquist): Højere uddannelse og forskning i Bulgarien. Roskilde Universitetscenter, 1982. 22 pp.
     ["Higher education and research in Bulgaria." Report from a study visit, October 1981]


Back to Index of Contents   6. Libraries and Library Related Information Systems

 1. (With Tamar Bermann, Birgitte Lau and Karen Risager): Litteratursøgning og biblioteksbenyttelse. Kompendium. Roskilde Universitetscenter, 1977. 104 pp. 2. udgave 1978.
     ["Information retrieval and library use." Teaching material.]

 2. (With Tamar Bermamn, Birgitte Lau and Karen Risager): Library User Instruction in the framework of project studies. Roskilde Universitetscenter, 1977. 44 p. Revideret udgave 1978.
     [Referred in detail in Fjällbrant & Stevenson: User Education in Libraries. Clive Bingley, London. 1978. P.83 - 96. Translated into Finnish as: Bermann, Lau, Risager & Wille: Kirjaston käyttäjäkoulutus projektionpintojen yhteydessä. Tampere, 1981. 61 p.]

 3. (With Tamar Bermann, Birgitte Lau and Karen Risager): (red.) Library User Instruction and the Teaching of Research Methodology. Report from an international seminar held at Roskilde University Centre, 5.-7.nov.1976. Roskilde Universitetscenter, 1979.

 4. (With Tamar Bermann): Vejledning i rapportskrivning ved Den Humanistiske Basisuddannelse. Foreløbig udgave. Roskilde Universitetscenter, 1981. 65 pp.
     ["Preparing and writing reports for the Basic Studies programme in Humanities." Includes guidelines for references and bibliographies.]

 5. Edb-perspektiv 1987ff. Perspektivplan for forskningsbibliotekernes fælles edb-arbejde ind i 1990'erne. Udarbejdet for Rigsbibliotekarembedet af Niels Erik Wille. Rigsbibliotekarembedets Skriftsserie nr. 1. Kbh. 1987. 59 pp.
     [Report on IT use in the Danish academic and research libraries and plans for the future work in the 90ties.]

 6. "Sammenfatning af debatten." In: Lone Hansen (ed.): AACR2, online-kataloger og moderniseringsplaner. Rapport fra et seminar afholdt af Rigsbibliotekarembedet. Rigsbibliotekarembedets Skriftserie, nr. 2. Kbh. 1987. P. 45 - 49.
     [Summary of the discussions at a conference on cataloguing rules and online catalogues in Danish academic and research libraries.]

 7. "Edb-perspektiv 87ff" In: DF-Revy, 10.årg. nr. 4. Pp.87 - 89.
     [Article on IT use in Danish academic and research libraries.]

 8. "Forsikring eller ensretning?" In: DF-Revy, 10.årg. nr.4. Pp.91 - 93.
     ["Insurance or regimentation." On the involvement of the National Research Library Authority in the aquisistion of the RC8000 library system by 4 major research libraries.]

 9. "Dansk Biblioteks- og Informationsforskning set fra Rigsbibliotekarembedets synspunkt." In: Nyt fra Nyhavn 4/89. Pp. 7 - 10.
     ["Danish Library and Information Research seen from the point of view of the National Research Library Authority.]

 10. Informationspolitik med særligt henblik på biblioteker og informationstjenester. Et diskussionsoplæg. Udarbejdet for Statens Bibliotekstjeneste og Kulturministeriet af Niels Erik Wille. Statens Bibliotekstjeneste, Kbh. sept. 1990. 24 pp.
     ["National information policy with special regard to libraries and information services. A proposal prepared for the Ministry of Culture and the National Library Authority.]

 11. Anmeldelse af Carsten Scherrebeck Møller, Jacob Christian Møller og Anette Winkel: Styring af viden. En vital ledelsesfunktion. Børsens Forlag, Kbh. 1989. In: DF Revy, 13.årg., nr. 7, 1990.
     [Review of a book on knowledge management.]

 12. "A Framework for a National Information Policy with special regard to libraries and information services." In: NORDINFONYTT, vol. 14 1991: 2. P.19 - 24.

 13. (With Olga Porotnikoff) CD-ROM i folke- og forskningsbiblioteker. En spørgeskemaundersøgelse. Statens Bibliotekstjeneste. Kbh. 1992. 24 pp. + 10 pp. appendixes.
     [A survey of the use of CR-ROMs in municipal libraries and academic and research libraries.]

 14. (With Frank Rasmussen, Niels Erik Raun and Steen Knudsen) ALBA på CD-ROM. UNI-C og Statens Bibliotekstjeneste. Kbh. 1992.
     ["ALBA on CD-ROM:" Test disc with approx. 600.000 records from the bibliographic data base ALBA. The project included the development of a menu-based implementation of the command-based search and retrieval language CCL (Common Command Language). Project manager and responsible for writing the manual, all screen texts and the online help system.]
     The project is described in Nyt fra Nyhavn, nr. 4. 1992 (side 4 - 8), and mentioned in KommUNICation, 5-årg. nr.1. Febr. 1993 and in the UNI-C annual report for 1992/93. The disc was reviewed in Alt om Data, Juni 1993, p. 4 - 6.]

 15. (With Olga Porotnikoff) Afprøvning af ALBA på CD-ROM på folke- og forskningsbiblioteker. Statens Bibliotekstjeneste. Kbh. 1993. 17 pp. + 6 pp. appendixes.
     [Report on the test of "ALBA on CD-ROM" by libraries.]

 16. (With Birte Christensen-Dalsgaard and Erik Bertelsen): Bevaring af trykte og skrevne primærkilder som elektroniske billeder. (Skrifter fra Statens Bibliotekstjeneste 1) Statens Bibliotekstjeneste, København. 1993. 107 pp.
     ["Preservation of printed and written primary sources as digital images." Project management, editor, responsible for the chapter on copyright problems.]

 17. (Editorial advisor) Forslag til en dansk informationspolitik rettet mod forskningens og erhvervslivets behov. DANDOK (Statens Udvalg for Teknisk og Videnskabelig Information og Dokumentation). Forsknings- og Teknologiministeriet. Kbh. Januar 1993. 43 pp.
     ["A proposal for a National Information Policy aimed at the needs of research and business." Editorial advisor on general content and on the relations to libraries.]

 18. (With Olga Porotnikoff): Emnedata i forskningsbibliotekerne. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Statens Bibliotekstjeneste. Redigeret af Olga Porotnikoff og Niels Erik Wille. (Skrifter fra Statens Bibliotekstjeneste 5) Statens Bibliotekstjeneste, København. 1993. 66 p.
     ["Subject data in the online catalogues of Danish academic and research libraries." Report by a working group.]

 19. "Information Policy in Denmark" Scandinavian Public Library Quarterly Vol. 26, no. 4, 1993. P. 19-20.

 20. (Co-author) Edb-perspektiv 1992. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Statens Bibliotekstjeneste. Redigeret af Olga Porotnikoff. (Skrifter fra Statens Bibliotekstjeneste 6). Statens Bibliotekstjeneste. Kbh. 1993. 49 p.
     [Plans for IT use in Danish Libraries 1992ff.]

 21. Informationspolitik - med særligt henblik på biblioteker og dokumentationscentre. Revideret forord, april 1994. Sammenfat ning, april 1994. Appendiks 4: Høringssvar, 1993. Statens Bibliotekstjeneste. Kbh. 1994. 17 pp.
     [Revised preface, summary and report on responses on the report on the National Information Policy.]

 22. National Information Policy. English Summary. Statens Bibliotekstjeneste. Kbh. 1994. 10 pp.

 23. "Emnerepræsentation og emnesøgning i elektroniske kataloger". In: Emnedata i Forskningsbibliotekerne. Rapport fra et seminar afholdt mandag d. 29. nov. 1993 på Danmarks Biblioteksskole, København. Redigeret af Gitte Larsen og Olga Porotnikoff. Statens Bibliotekstjeneste. Kbh. 1994 pp. 17 - 35.
     ["Subject representation and subject searches in electronic catalogues."]

 24. "Emnebegrebet = Råstof for erkendelsen." In: DF-Revy 16. årg. nr. 8. Oktober 1993. P. 232 - 234.
     ["The concept of subject = raw material for knowledge." Review of Birger Hjørland: Emnerepræsentation og Informationssøgning. Bidrag til en teori på kundskabsteroretisk grundlag. Göteborg. 1993]

 25. Retroconversion of typewritten or printed catalogues. An introduction to the FACIT project. Statens Bibliotekstjeneste. Kbh. 1993. 28 pp. [Extensive bibliography.] 2. edition, June 1994. 24 pp.

 26. "Retroconvertire con lo scanner. Un'introduzione al progetto FACIT." In: Bollettino AIB. Rivista italiana di biblioteconomia e scienze dell'informazione. Vol. 33 no. 4. Dec. 1993. p. 467 - 474.
     [Abbreviated and translated version of A.6.25. Translated by Guiseppe Vitiello.]

 27. (With Guiseppe Vitiello) ["New Approaches to Retrospective Conversion. The FACIT project."] In: Proceedings of the EFLC conference on Library Networking in Europe. Bruxelles 12.-14. Oct. 1994. Edited by Marc Walkiers. TFPL. London. 1995

 28. "OCR/ICR in Retroconversion of Older Card Catalogues" In: Digital Imaging. Proceedings of the Concertation Meeting for Image Processing Projects supported under the Telematics Programme, 7 Nov. 1994. CEC DG XIII E. Luxembourg. 1995. 5 pp.

 29. "Problems of OCR in Retroconversion. The Experience of the FACIT project." In: Vivliothikes kai pilroforisisi. 1995. No. 12-13. Athens. 1995. P. 74-80.

 30. Optical Character Recognition for Retroconversion of Catalogue Cards: Hardware, Software and Character Representation. By Niels Erik Wille. (FACIT Technical Report no 1). Statens Bibliotekstjeneste, Copenhagen. October 1996. <http://www.ruc.dk/~new/FACIT/FACIT-1.PDF>

 31. (With Vera Valitutto) A Framework for the Analysis of Catalogue Cards. By Niels Erik Wille and Vera Valitutto. (FACIT Technical Report no 2). Statens Bibliotekstjeneste, Copenhagen. Revised version, October 1996. <http://www.ruc.dk/~new/FACIT/FACIT-2.PDF>

 32. Retroconversion of Older Card Catalogues using OCR and Automatic Formatting. Project Overview and Final Report. By Niels Erik Wille (FACIT Technical Report no 5). Statens Bibliotekstjeneste, Copenhagen. October 1996. <http://www.ruc.dk/~new/FACIT/FACIT-5.PDF>

 33. The FACIT Project. <http://www.ruc.dk/~new/FACIT/> Roskilde. October 1996. [Project Web site.]

 34. "Hvilke organisatoriske konsekvenser bør forskerne, bibliotekerne, forlagene og boghandlerne drage af den igangværende IT-udvikling?" (Summary) In: Organize IT? Research Libraries of the Future. NORDINFO Publikation 38. NORDINFO, Helsingfors. 1997. pp. 59 - 61.
     [What organizational consequences should researchers, libraries, publishers and book sellers draw from present developments in IT use and new possibilities in electronic publishing and storage of research material.]

 35. Anmeldelse af Birger Hjørland: Information Seeking and Subject Representation. An Actvity-Theoretical Approach to Information Science. (New Directions in Information Management, nr. 34) Greenwood Press: Westport, Conn. / London. 1997. 223 pp. In: Videnskabsforskning. Nyhedsbrev fra Center for Videnskabsforskning, Roskilde Universitetscenter. Juni 1998.
     [Review article.]

 36. (With Simon Heilesen): Vær kritisk - når du søger på internettet. København: Borgens Forlag. 2002. 72 s.
     [Use Your Critical Sense - when searching the Internet.]

 37. Referencer. Udformning af teksthenvisninger, litteraturfortegnelser og andre referencelister, samt bibliografier og personlige publikations- lister. (Ret&Rigtigt 7). Hedehusene: NEW Information. 2011. 170 pp. [A4 format] [Citations. In-text citations, reference lists, bibliographies, personal publication lists etc.]


Back to Index of Contents   7. Copyright. Public Lending Right. Legal Deposit

 1. Værd at vide om UBVA og ophavsret. Udarbejdet for UBVA af Niels Erik Wille. Akademikernes Centralorganisation, Kbh. 1983. 16 pp.
     ["Worth knowing about UBVA and copyright."]

 2. (With Troels Andersen and Mette Kunøe): Vademecum i publikationsstøtte. Udarbejdet af Publikationsudvalget under Statens Humanitiske Forskningsråd. Kbh. 1983. 42 pp.
     [Guidelines for the subvention of publications by the Research Council for the Humanities, with analysis of the economics of alternative models.]

 3. (Co-author) Revision af ophavsretslovgivningen. Slutbetænkning fra udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivingen. Betænkning nr. 1197. Statens Informationstjeneste. Kbh. 1990. 274 pp.
     [Final report on the revision of the Danish Copyright Act by a government committee.]

 4. Copyright Law and Document Delivery in Danmark (and the other Nordic countries). Kbh. 1990. 6 pp.
     [Hand-out for the IFLA conference in Stockholm, 1990.]

 5. (With Lisa Sørensen) Omlægningen af biblioteksafgiften 1991-1997. En undersøgelse af konsekvenserne af den nye lov om biblioteksafgift. (Skrifter fra Statens Bibliotekstjeneste 7). Statens Bibliotekstjeneste. Kbh. 1993. 112 pp.
     [An economic-statistical investigation into the consequences of the new law on payment for public lending rights.]

 6. Bibliotekerne og Kulturministerens Forslag til Ny Lov om Ophavsret. Statens Bibliotekstjeneste. Kbh. 1994. 27 pp.
     ["Libraries and the proposal for a new Copyright Act." Analysis of the problems facing the libraries if the proposal is passed.]

 7. "Bibliotekerne og de digitale medier" In: Nyt fra UBVA, Nr. 3. Oktober 1994. AC. Kbh. 1994. P. 10 - 15.
     ["Libraries and digital media." A discussion of legal barriers.]

 8. "Edb og digitale medier - hvad må bibliotekerne?" In: Nyt fra Nyhavn. nr. 3, 1994. Statens Bibliotekstjeneste. Kbh. 1994. pp. 4 - 8.
     ["Libraries and digital media - what are libraries allowed to do?]

 9. "Libraries and Copyright Issues: Denmark" In: Proceedings of the Nordic Conference on Copyright Issues, Lyngby 22. - 23. Sept. 1994. NORDINFO. Helsinki. 1995.

 10. "Legal Deposit of Electronic Documents. Scope and Criteria." In: Proceedings of the Anglo-Nordic Conference on Legal Deposit and Electronic Documents, Windsor 27. - 29. Oct. 1994. NORDINFO & British Library Research and Development Dpt. Helsinki & London. 1995. 15 pp.

 11. Bibliotekerne og Kulturministerens Forslag til Ny Lov om Ophavsret. 2. rev. udgave. Statens Bibliotekstjeneste. Kbh. 1995. 35 pp.
     ["Libraries and the proposal for a new Copyright Act." Revised version made necessary by a renewed and revised proposal.]

 12. Notat om bibliotekernes retlige råderum med hensyn til tilgængeliggørelse af offentliggjorte værker. Udarbejdet til brug for Udvalget om Bibliotekerne i Informationssamfundet (UBIS) af udvalgets sekretariat i Statens Bibliotekstjeneste efter konsultation med Ophavsretskontoret i Kulturministeriet. Statens Bibliotekstjeneste. København. 1996. 44 pp.
     ["Report the legal aspects of making published works available to the general public via libraries." Prepared for the Committee on Libraries in the Information Society.]

 13. (co-author) Pligtaflevering. Delbetænkning nr. 1 fra Udvalget om Bibliotekerne i Informationssamfundet. UBIS, Statens Bibliotekstjeneste. København. 1996. 51 pp.
     ["Legal deposit." Report on revision of the Dansish Legal Deposit Act.]

 14. Elektroniske tidsskrifter og ophavsret. I: Viden om Dansk BiblioteksCenter. - 1996, nr. 1. S. 14-15
     [Electronic journals and copyright.]

 15. Noter om ophavsret for kommende mediearbejdere. Kommunikation, Roskilde Universitetscenter. Roskilde. 1996. 61 pp.
     ["Notes on Copyright for future media workers.]

 16. "Danish Libraries and the Copyright Law of 1995" 14 pp. Published as: http://www.lib.hel.fi/ulkkirja/birstonas/danish.htm on: http://www.lib.hel.fi/ulkkirja/birstonas/ohjelma.html
     [Paper read at the 2. Nordic-Baltic Library Meeting, Birstonas, Litauen. 14.-17. May 1997.]

 17. Ophavsret mv. for mediearbejdere. Noter til kursus i ophavsret mv., efterår 1998. (Rev. udg.) Roskilde Universitetscenter. Roskilde. Oktober 1998. 77 pp.
     ["Copyright for media workers. Notes for a course in copyright, autumn 1998." Electronic version (PDF-format) available.] New Edition: 1999

 18. "Ophavsret og publicering på Internettet." In: Simon Heilesen (red.): At undervise med IKT. Samfundslitteratur. Kbh. 2000. S. 277 - 97.
     [Copyright and Publishing on the Internet"]

 19. Ophavsret og beslægtede rettigheder. 1. Generel indføring. Hedehusene: NEW Information. 2005. 101 s.
      [Introduction to copyright and related rights.]


Back to Index of Contents   8. Organization and management

 1. Notat om AV-afdelingens funktion, organisation og styrelsesforhold. Roskilde Universitetscenter, 22.aug.1974. [Notat til Konsistoriums Budget- og Forretningsudvalg, forløber for Indstilling om AV-områdets fremtidige organistation og styrelsesforhold samt fysiske placering, afgivet af det af Konsistorium den 10.sept.1974 nedsatte AV-udvalg. Roskilde Universitetscenter, dec.1976.]
     [Report on the function, organization and management of the audio-visual department at Roskilde University.]

 2. Notat om ressourceforbruget (lærerarbejdskraft) i Den Humanistiske Basisuddannelse. Roskilde Universitetscenter, 20.febr. 1976. 11.pp.
     [Report on problems of ressource allocation (teaching hours) in Basic Studies in Humanities at Roskilde University.]

 3. Universitetscentrets journal og arkiv som led i centrets informations- og dokumentationssystem. Rapport om udviklingen af et nyt journal- og arkivsystem for Roskilde Universitetscenter. Roskilde Universitetscenter, 1977. 157 pp. + 47 pp. bilag.
     ["Document registration and archiving as part of the I&D system of the University." Report on the development of a new system for Roskilde University. Extensive bibliography].

 4. Journal- og arkivsystemet som informationssystem i sagsbehandlingen i den offentlige forvaltning. Roskilde Universitetscenter, febr. 1977. 31 pp. + 20 pp. appendixes.
     [Abbreviated version of A.8.3.]

 5. (Main author) Rapport om intern og ekstern kommunikation i Dansk Magisterforening, afgivet af det den 14.okt.1980 nedsatte "Kommunikationsudvalg i Dansk Magisterforening. Kbh. 11.juni 1981.
     [Report on internal and external communication in an academic union.]

 6. (Specialist advisor) Forskningsbiblioteksbudgetter. Rapport vedrørende budgetteringsprincipper for biblioteksområdet på de videregående uddannelsesinstitutioner. Forskningsbiblioteksbudgetteringsudvalget. Direktoratet for de Videregående Uddannelser. Kbh. 1988. 95 pp. + 11 pp. appendixes.
     ["Research Library Budgets." Advisor to the committee on the proposed budget model.]

 7. (With Morten Hein, Jonna Anker Jørgensen and Lissa Shin) Biblioteksårbog '88. Statistik for folke- og forskningsbiblioteker. Bibliotekscentralens Forlag. Kbh. 1989. 225 pp.
     [Danish library statistics, 1998. Editorial work, system work, dataprocessing and presentation of the results about academic and research libraries.]

 8. AUB's fremtidige opgaver, ledelsesforhold og organisation. Aalborg Universitetsbibliotek, 6.jan.1989. 24 pp.
     [Report on objects, management and organization of the University Library of Aalborg University. ]

 9. Vejledning i journalisering og arkivering. 1990 - 94. Statens Bibliotekstjeneste, 1.marts 1990. 55 pp.
     [Guidelines on document registration and archiving at the Naltional Library Authority. Implementation of a proposal for a new system.]

 10. "Økonomi, omstilling og prioritering i forskningsbibliotekerne. Belyst ved et eksempel fra den virkelige verden." In: Lone Hansen (red.): Forskningsbibliotekernes ressourcer, hvordan var de - hvordan bliver de? Hvad gør vi? Rapport fra et seminar afholdt af Rigsbibliotekarembedet. Rigsbibliotekarembedets Skriftserie, nr.3. Kbh. 1990. pp. 35 - 60.
     ["Economy, change and priorities in academic and research libraries. With a case study from 'the real world'."]

 11. Indstilling om Administrationsafdelingens organisation og bemanding, samt stillingsbeskrivelse for administrationschefen. Statens Bibliotekstjeneste, 11.apr.1990. 35 pp.
     [Report on organization and staffing of the Administrative Department of the National Library Authority, with a job description for the Head of Administration.]

 12. Forskningsbibliotekerne og stillingsstrukturen for sektorforskningsinstitutioner. Oplæg til temadagen den 5.okt.1993 på Danmarks Biblioteksskole. Revideret 6.okt.1993. Statens Bibliotekstjeneste. Kbh. 1993. 11 pp.
     [Academic and research libraries and the structure of positions on institutions of applied research in Denmark.]

 13. (Co-author) Draft ISO Standard on Library Performance Measures. ISO, Washington. 1996.
     [Prepared by a working group (WG4) under ISO TC46 SC8 (Library Statistics), consisting of Charles McClure (USA, chairman), Geoffrey Ford (UK, vice-chairman), Roswitha Poll (BRD), Pierre Garbone (F), Thierry Giappiconi (F), John Willemse (SA), Jakob Harnesk (S), Libena Vokac (N), Svetlana Dmitrievna Kolgaeva (Rusl) and Niels Erik Wille (DK).] Revised and finally decided 1997.

In all 156 works in Category A.


Back to Index of Contents   B. Translations of Non-Fiction

 1. I.A.Richard: Litteraturkritikkens principper. Fiol-Biblioteket, Jørgen Paludans Forlag. Kbh. 1968. 250 pp.
     [Translation of Principles of Literary Criticism. 2nd. ed. 1928.]

 2. Roman Jakobson: "Lingvistik og poetik." In: Vindrosen, 14.årg., nr. 7, 1967. pp.41 - 52.
     [Translation (abbreviated) of "Closing Statement: Linguistics and Poetry." In: Th. Sebeok (ed.): Style in Language. 1960.]
     Reprint in a slightly revised form in: Bo Kampmann Walther (ed.) Litteraturteoretisk antologi. Kbh. Gyldendal Uddannelse. 2001. p. 104 - 119.

 3. C.S.Lewis: "Om science fiction." In: Vindrosen, 15.årg., nr.6, 1968. pp.31 - 43.
     [Translation of "On Science Fiction" from On Other Worlds. Essays and stories. London. 1966.]

 4. Karin Mårdsjö: Informér bedre om teknik. Teknisk Forlag, Kbh. 1987. 102 pp.
     [Translation of "Better information about technology." (in Swedish).]


Back to Index of Contents   C. Translations of Fiction

 1. John Kendall: Ingen pardon i Korea. V-Bøgerne, Winthers Forlag. Kbh. 1965. [Translation of "Unborn Tomorrow." 1961.]

 2. W.R.Bennet: Nattens Jagere. Veteran-Bøgerne, Winthers Forlag. Kbh. 1966. [Translation of "Nightfighter." 1966]

 3. Gåsemors rim og remser. PIXI-bog nr. 141. Illustrationsforlaget. Kbh. [s.a.] ["Mother Goose Nursery Rimes". Under the pseudonym: Max B.Larsen]

 4. To små katte. PIXI-bog nr. 144. Illustrationsforlaget. Kbh. [s.a.] ["Two little cats." Nursery rimes. Under the pseudonym: Max B.Larsen]

 5. Gåsemors Børnerim. Illustreret af Gyo Fujikawa. Illustrationsforlaget. Kbh. 1969. 64 pp. Reprint 1988 as Gåsemors Rim og Remser. 2. ed. Carlsen. 1993 ["Mother Goose Nusery Rimes."]

 6. 4 short stories in: Jannick Storm & Niels Erik Wille (eds.): Impuls I. Hasselbalchs Science Fiction. Kbh. 1969. [Philip K. Dick: "Vi husker det for Dem en gros"; Jack Wodhams: "Fortidens avantgarde"; Fritz Leiber: "Inderkredsene"; J.G.Ballard: "Dødens universitet"]

 7. 4 short stories in: Harrison & Aldiss (eds.): Årets bedste science fiction. Hasselbalchs Science Fiction. Kbh. 1969. [Mack Reynolds: "Forbryder i Utopia"; Fritz Leiber: "Et stadie på vejen"; Stephen Goldin: "Drøm sødt, Melissa"; Robert Silverberg: "Til den sorte stjerne"]

 8. J.G.Ballard: Verden under vand. Hasselbalchs Science Fiction. Kbh. 1969. 194 pp. Reprint by Borgens Forlag, 1988. [Translation of "The Drowned World." 1962.]

 9. J.G.Ballard: "Dødens universitet" In: Grusomhedsudstillingen. All other items translated by Jannik Storm. Kbh. : Rhodos. 1969

 10. Philip K. Dick: Øjet på himlen. Hasselbalchs Science Fiction. Kbh. [1969]. 208 Pp. [Translation of "Eye in the Sky." 1957.]

 11. Eduardo Paolozzi: "Månestriber forenede dymaniske S.J.O.V." In: Storm & Turell (ed.): Dødslayoutet 1. Arena, Kbh. 1972. Pp. 42 - 52.

 12. Fragment of Ezra Pound's poem "Historion" in Jannick Storm (red): Den elektriske myre og andre science fiction-fortællinger. Borgen, Kbh. 1972. P. 243.


Back to Index of Contents   D. Discography - Songs

 1. M 144. Burnin Red Ivanhoe. Sonet SLPS 1512-13. 1969. [Words for "Ridder Rød", "Marsfesten", "Indre Landskab", "Kaj", "Tingel-tangel-manden", "Ivanhoe in the Woods", "Sensitive Plant", og "Larsens". Music: Karsten Vogel.]

 2. De danske hjertevarmere - eller - Koksi Lady. Burnin Red Ivanhoe. Sonet SXP 6092. 1969. [Words for "Mitte", "Fødelandssoldatersang", "Brilleslangen" og "Omegnens Poesi". Music: Karsten Vogel.]

 3. Burnin Red Ivanhoe. Sonet SLPS 1522. 1970. [Words for "Rotating Irons". Music: Karsten Vogel.]

 4. 6 elefantskovcikadeviser. Povl Dissing & Burnin Red Ivanhoe. Sonet SLP 1528. 1971. Reissue on CD: Sonet CD 159 633-2. 2000.[Words for "Tingel-tangel-manden". Music: Karsten Vogel.]

 5. Miley Smile/Stage Recall. Burnin Red Ivanhoe. Sonet SLPS 1540. 1972. [Words for "Rotating Irons" og "Indre Landskab". Music: Karsten Vogel.]

 6. Right On. Burnin Red Ivanhoe. Sonet SLP 1549. 1973/74. [Words for "Make me look away". Music: Jess Stæhr.]

 7. Tornerose. Performed by Daimi with Karsten Vogel's Birds of Beauty. CBS 6161 (EP). 1978. [Words to music by Karsten Vogel]

 8. "Tornerose" In: Hit-paraden ; 34 : violin og harmonikaudgave. Kbh. : Multitone. 1978. [Anthology of popular songs of 1978.]

 9. Strenge tider. Grand Danois. Sonet SLP 1567. 1979. [Words for "Hun sidder lørdag nat", "Tak Kakerlak", "Kaj", og "Luften er rød". Music: Karsten Vogel.]

 10. Indianerkrigen. Radio serial by Gunnar Wille. Music: Karsten Vogel. Danmarks Radio. 1980. [Words for "Tænksomme Thomas", "Arbejdernes sang", "Superbureaukratens sang." "Indianerkrigssang", "Blide Bølges Vuggevise" og "March".]

 11. "Tingel-tangel-manden." In: Peter Møller (ed.): Hej du! Danske beatsange. Borgen, Kbh. 1975.

 12. "Tingel-tangelmanden." In: Anette Giertsen (ed.): Vinyllyrik. 227 tekster fra dansk rock- og folkemusik 1967-82. Dansklærerforeningen/Skov/Medley Records. København. 1982. P. 31.

 13. "Tingel-tangelmanden." Performed by Sweethearts on: Hej igen du!. CMC Elap 24163-4 (mc) and CMC Elap 24163-4 (cd) [Cited as "Absolut Jam".] 1995.

 14. M 144. Burnin Red Ivanhoe. Sonet CD 5378472 (2 cd). 1997. [Re-issue of the double LP from 1967 with bonus tracks. Words for: "Ridder Rød." "Marsfesten." "Indre Landskab." "Kaj." "Tingel-Tangelmanden." "Læg Dig Kun Ned." "Larsen." "Ivanhoe in the Woods." "Sensitive Plant." "Omegnens Poesi." "Fødelandssoldatersang." "Kaj" (1997 version). Music: Karsten Vogel.]

 15. "Slaget ved Dan-no-ura. Hoichis sang fra Den Øreløse Sanger." A retranslation of the song to new music for Odsherred Teater's performance of Den øreløse sanger. Directed by Jens August Wille. Spring 1997.

 16. "Omegnens poesi." On: Det bedste af dansk musik, 1963-70. (Idea Peter Asschenfeldt) Kbh. : Egmont Music Club. EMC 6370310 (2 cd). 1998. ["Poetry of the Suburbs." On: The Best of Danish Music, 1963-70. Music: Karsten Vogel. Recorded by Burnin Red Ivanhoe, 1969. Reissue.]

 17. "Tingel-tangelmanden." On: Poul Dissing & Peter Thorup: Gamle sange - i live ... Kbh.: Abracadabra / Exlibris Musik / Gyldendals Grammofonplader. ABC 2009 (cd). 2005. [Music: Karsten Vogel. Recorded (live), edited and mixed 1978.]

 18. "John of the Dreams." On: Derfra hvor vi stod. Sange med merværdi. Kbh: Sonet UMD 987 411 4 (3 cd). 2005. [Music: Karsten Vogel. Recorded by Burnin Red Ivanhoe, 1971, but un-issued.]

Back to Index of Contents   
Last revised 17.11.2013 new@ruc.dk