Niels Erik Wille


Curriculum Vitae - Forkortet udgave


  • Født 27. April 1942 i København

  • Dansk statsborger
  • Uddannelser:

    Ansættelser:

    Institutionelle tillidsposter. Medlemskab af faglige udvalg, råd og nævn m.v.

    Censorbeskikkelser:


    Sidst revideret 05.09.2007. new@ruc.dk