Niels Erik Wille


Curriculum Vitae - Forkortet udgave

(Printervenlig udgave)
(Fuldstændig udgave)


 • Født 27. April 1942 i København

 • Dansk statsborger
 • Uddannelser:

  Ansættelser:

  Institutionelle tillidsposter. Medlemskab af faglige udvalg, råd og nævn m.v.

  Censorbeskikkelser:


  Sidst revideret 05.09.2007. new@ruc.dk