Niels Erik Wille


Nyeste publikationer og andre arbejder

(Tilbage til oversigt)

De nyeste først! 

A. Faglitterære arbejder

 1. Referencer. Udformning af teksthenvisninger, litteraturfortegnelser og andre referencelister, samt bibliografier og personlige publikations- lister. (Ret&Rigtigt 7). Hedehusene: NEW Information. 2011. 170 s. [A4-format]

 2. "Dersom Du, min Læser! ... Om sproghandlinger i fiktionsfortællinger - en sprogfilosofisk udfordring." Nys 40. Nydanske Sprogstudier.. 2011. S. 9-49. [Stærkt rev. udg. af nedenstående]

 3. Dersom du, min Læser! ... Om sproghandlinger i fiktionsfortællinger - og andre tekster. [28 s. Fremlagt på festseminaret for Lars Heltoft (60 år), 2. april 2009.]

 4. Bidrag til Søren Kolstrup, Gunhild Agger, Per Jauert & Kim Schrøder (red.) Medie- og Kommunikationsleksikon. København: Samfundslitteratur. 2009. 2. udg. 2011.3. udg. 2013.

 5. "Sprogfilosofi." I: Linda Svenstrup Munk, Karen Risager og Niels Erik Wille: Den Sproglige Verden. Sprogsociologi. Sprogpsykologi. Sprogfilosofi. Århus: Systime. 2008. S. 66-102

 6. Fra Tegn til Tekst. En indføring i teorier om sproglig kommunikation. København: Samfundslitteratur. 2007. 448 s.
  [Forlagets pressemeddelelse og faktaark. (PDF-format.)]

 7. Ophavsret og beslægtede rettigheder. 1. Generel indføring. Hedehusene: NEW Information. 2005. 101 s. Rev. genoptryk okt. 2006.

 8. (Sammen med Olav Harsløf): "Noget ved musikken." (Kronik) Politiken. 21. nov. 2006.

 9. Trivialkultur, Folkelighed eller Kunst: Dansk rock ved skillevejen, 1965-1975. Et personligt perspektiv. Hedehusene. NEW Information. 2006. 20 s.

 10. Præsentationsformater for bibliografier, publikationslister og andre referencelister. Roskilde: Roskilde Universitetscenter. 2005. 42 s.

 11. "Skriften på Skærmen - Computermedieret tekst og læselighed." I: Simon Heilesen (red.): Det digitale nærvær. Viden og design i nye medier. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag. 2004. S. 214-34.

 12. Leksikonartikler i Jens Bjerg (red.): Gads Psykologileksikon. København: Gads Forlag. 2004. 2. udg. 200. 3.udg. 2010.

 13. "Legibility of text meant to be read from a computer screen - a key factor in e-publishing." I: Morten Hertzum & Simon Heilesen (red.): Proceedings of the Third Danish Human-Computer Interaction Research Symposium.. (Datalogiske Skrifter) Roskilde: Roskilde Universitetscenter. 2003. s. 99-104.

 14. "Faglig formidling som praksisfelt. Om begrebets oprindelse og baggrund." 2. udg., febr. 2003. I: Leslie Flemming og Bruno Ingemann (red.): Faglig Formidling - praksis og konsekvenser. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag. 2003. S. 131-149.

 15. "Itsi Bitsi. Versformer, rytme og sproglig stil i den tidlige danske rocklyrik." Reception. Tidsskrift for nordisk litteratur. Nr. 50, marts 2003. S. 35 - 38.

 16. (Sammen med Hanne Dankert): "In the Mists of Prehistory. Scriptwriting for Interactive 3D Documentaries on the Nordic Bronze Age." I: Kim Halskov Madsen og Lars Quortrup (red.): Production Methods. Behind the Scenes of Virtual Inhabited 3D Worlds. London: Springer. 2003.

 17. "Hvad er 'faglig formidling' - oprindelse og baggrund." I: Leslie Flemming og Bruno Ingemann (red.): Vinkler på Faglig Formidling. (Papirer om Faglig Formidling nr. 48/02) Roskilde: RUC/Kommunikation. 2002. S. 11 - 30.

 18. (Sammen med Simon Heilesen): "'Det farligste dyr i skoven'? - Faglig formidling i en folder på papir og på Nettet." I: Leslie Flemming og Bruno Ingemann (red.): Vinkler på Faglig Formidling. (Papirer om Faglig Formidling nr. 48/02) Roskilde: RUC/Kommunikation. 2002. S. 149 - 167. Ny version i: Leslie Flemming og Bruno Ingemann (red.): Faglig Formidling - praksis og konsekvenser. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag. 2003. S. 79-100.

 19. "E-bogen - løfterig realitet eller lygtemand?" DF Revy. Dansk Forskningsbiblioteksforening. 2002.

 20. (Sammen med Simon Heilesen): Vær kritisk - når du søger på internettet. København: Borgens Forlag. 2002. 72 s.

 21. "Det Gode Sprog. Nogle tanker om det forskningsmæssige grundlag for rådgivning om sproget i faglig formidling." I: Lars Heltoft og Carol Henriksen (red.): Den analytiske gejst. Festskrift til Uwe Geist på 60-årsdagen. Roskilde : Roskilde Universitetscenter. 2001. S. 259 - 271.

 22. (Sammen med Hanne Dankert): "Constructing the Concept of the 'Interactice 3D Documentary' - Film, Drama, Narrative or Simulation." I: Lars Quortrup (ed.): Virtual Interaction: Interaction in Virtual Inhabited 3D Worlds. Springer. London. 2001. S. 345 - 370.

 23. (Sammen med Simon Heilesen): Design for WWW. Kbh.: Dansk Design Center. 2001. 96 s. [Med dansk og engelsk tekst.]

 24. (Sammen med Simon Heilesen): "Uddrag af bogen 'Design for WWW'." Design DK. Dansk Design Centers Tidsskrift. 4 : 2000. S. 56 - 79.

 25. "Ophavsret og publicering på Internettet." I: Simon Heilesen (red.): At undervise med IKT. Samfundslitteratur. Kbh. 2000. S. 277 - 97.

 26. "The Date of Creation of the First Text Adventure. An Exercise in Source Criticism." Roskilde Universitetscenter, 1999. 11 s. (Publiceret elektronisk.)

 27. Anmeldelse af Birger Hjørland: Information Seeking and Subject Representation. An Actvity-Theoretical Approach to Information Science. (New Directions in Information Management, nr. 34) Greenwood Press: Westport, Conn. / London. 1997. 223 s. I: Videnskabsforskning. Nyhedsbrev fra Center for Videnskabsforskning, Roskilde Universitetscenter. Juni 1998.

 28. Ophavsret mv. for mediearbejdere. Noter til kursus i ophavsret mv., efterår 1998. (Rev. udg.) Roskilde Universitetscenter. Roskilde. Oktober 1998. 77 s. Elektronisk udgave i PDF-format. Revideret udgave: 1999. 79 s. Ny, Revideret udgave: 2002. 88 s.

 29. (Sammen med Jens Chr. Hauge): Notat om bestillingsudgivelser af smal skønlitteratur ("print on demand"). PLS Consult. København. Januar 1998. 34 s.

 30. Web Page Design 2. HTML 4.0. Introduction and Reference. Roskilde Universitetscenter. Roskilde. Oktober 1998. 122 s. [Elektronisk udgave i pdf-format - beregnet til trykning på begge sider af papiret!]

 31. "Stik mig lige ... en kogebog i faglig formidling." Jord og Viden. Årg. 142, nr. 4. 20.2.1997. s. 22-24. [Oplæg til en debat om den sproglige rådgivnings principper og forskningsmæssige grundlag - eller mangel på samme.]

 32. Digital forskningspublicering. Beskrivelse og diskussion af 4 forøgsprojekter og deres resultater. Udvalget om Digital Forskningspublicering. Forskningsministeriet. København. 1997. 34 s. ( <http://www.fsk.dk/fsk/publ/1997/digforskpubl/>.)

 33. "Hvilke organisatoriske konsekvenser bør forskerne, bibliotekerne, forlagene og boghandlerne drage af den igangværende IT-udvikling?" (Sammendrag) I: Organize IT? Research Libraries of the Future. NORDINFO Publikation 38. NORDINFO, Helsingfors. 1997. s. 59 - 61.

 34. Medieudviklingen - med særligt henblik på bibliotekernes rolle som kultur- og informationsformidlere. Udarbejdet til brug for Udvalget om Bibliotekerne i Informationssamfundet (UBIS). Roskilde Universitetscenter. Roskilde. 1997. 78 s.

  Udgivet som: "Medieudviklingen med særligt henblik på bibliotekernes rolle som kultur- og informationsformidlere." I: Betænkning om Bibliotekerne i Informationssamfundet. Bilag. Kulturministeriet. København. Oktober 1997. S. 5 - 57.

 35. The FACIT Project. <http://www.ruc.dk/~new/FACIT/>. November 1996. [Projektets web-sted.]

 36. Noter om ophavsret for kommende mediearbejdere. Kommunikation, Roskilde Universitetscenter. Roskilde. 1996. 61 s.


B. Faglitterære oversættelser

 1. Roman Jakobson: "Lingvistik og poetik." I: Vindrosen, 14.årg., nr. 7, 1967. S. 41 - 52.
     Genudgivet i let revideret form i: Bo Kampmann Walther (red.) Litteraturteoretisk antologi. Kbh. Gyldendal Uddannelse. 2001. s. 104 - 119.


Sidst revideret 17.11.2013. new@ruc.dk